Програма яка виводить на екран площу трикутника якщо відомі три сторони

рішення:

package sample;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		double sideA = 0.3;
		double sideB = 0.4;
		double sideC = 0.5;
		double halfP = (sideA + sideB + sideC)/2;
		double area = Math.sqrt(halfP * (halfP - sideA) * (halfP - sideB) * (halfP - sideC));
		System.out.println("Площа трикутника зі сторонами: " + sideA + ", " + sideB + ", " + sideC + " дорівнює: " + area);
		
	}

}

Предложенное вами решение верно